John Dryden: "For politicians neither love nor hate."

Un aphorisme de John Dryden:

For politicians neither love nor hate.

Traduction automatique:

Pour les politiciens ni aimer ni haïr.

Envoyer votre traduction

"For politicians neither love nor hate." de John Dryden | Pas encore de Traduction » Tags: